Seleccionar página

Com a candidat a cònsol major de Canillo per als propers quatre anys, és per a mi un honor encapçalar el projecte de Demòcrates + Independents, que, durant els darrers 12 anys, ha contribuït a fer de Canillo una parròquia atractiva per a totes les persones que hi vivim i acollidora per als nostres visitants.

Els nous reptes que Canillo haurà d’afrontar passen per garantir, en qualsevol cas, la qualitat de vida i el benestar dels seus ciutadans, el creixement sostenible del seu territori i l’atractiu turístic per als seus visitants. I tot això, amb el rigor exigir d’una gestió eficient i transparent del Comú.

Per aconseguir aquest repte de millora contínua, hem unit un equip renovat, compromès i il·lusionat amb el projecte de Canillo; un equip format per persones d’àmbits professionals diversos (docents i educadors, professionals sanitaris, hotelers, restauradors, emprenedors, directius o consultors), coneixedores de la realitat social i econòmica de la parròquia, i integrat tant per persones amb una gran experiència, com per joves molt ben preparats. Un equip divers i plural en què tots tenim en comú l’estima per la nostra parròquia i el compromís per treballar per a totes les canillenques i tots els canillencs.

En aquests comicis, els ciutadans de Canillo no podreu tenir l’opció d’escollir entre diferents alternatives que us representin. Aquesta situació, lluny de confortar-nos, ens obliga i ens motiva a ser els interlocutors i representants de tots els ciutadans de Canillo i d’estar més atents a les vostres necessitats i preocupacions. I malgrat el context, animem a tothom a fer ús dels seus drets polítics i a votar el 17 de desembre, perquè la principal guanyadora de les eleccions sigui la democràcia.

És el nostre deure i la nostra voluntat ser mereixedors de la vostra confiança, perquè Canillo continui sent la parròquia que tots ens estimem. I, personalment, posaré tota la meva energia, experiència i compromís per treballar per a la parròquia de Canillo i per a tots vosaltres.

Jordi Alcobé Font

CANILLO, UNA PARRÒQUIA PER VIURE-HI I VIURE-LA

Durant els últims 10 anys, la població de la nostra parròquia ha crescut en 2.500 persones, prop d’un 60%, i ja supera els 6.600 habitants. Totes aquestes persones han trobat a Canillo un lloc per viure i establir-se, i enriqueixen els nostres pobles i veïnatges amb una pluralitat i diversitat social, alhora que també utilitzen i requereixen dels mateixos serveis públics. Així, el deure del Comú és el de donar resposta a les necessitats creixents dels habitants, perquè l’increment de població no perjudiqui la qualitat de vida i el benestar de tots els ciutadans.

JOVES
GENT GRAN
PERSONES AMB DISCAPACITATS
HABITATGE
SERVEIS AL CIUTADÀ
CULTURA I FORMACIÓ
CÀMPING PLA
 • Continuarem impulsant el Consell dels infants i els implicarem en la consecució i la realització de les accions i mesures que proposin.

 • Treballarem amb els escolars i el jovent de la parròquia amb projectes per fomentar la integració i el coneixement cap a la història, la cultura, l’esport, el territori i la societat de la parròquia de Canillo, com ara amb intercanvis generacionals, visites a explotacions agrícoles…

 • Crearem un circuit per a bicicletes de muntanya i un circuit de ressalts (pump track).

 • Mantenint els costums i les tradicions, continuarem promovent les festes majors i les festes tradicionals de la parròquia, amb la Quadrilla de Canillo i les comissions de festes de la Rivera i de Soldeu.

 • Fomentarem els intercanvis entre els joves de Canillo i d’Arès, i promourem el nostre agermanament.

 • Mantenint els costums i les tradicions, continuarem promovent les festes majors i les festes tradicionals de la parròquia, amb la Quadrilla de Canillo i les comissions de festes de la Rivera i de Soldeu.
 • Fomentarem els intercanvis entre els joves de Canillo i d’Arès, i promourem el nostre agermanament.
 • Continuarem desenvolupant el projecte “Com a casa”, reforçant els serveis a domicili i l’acompanyament emocional, econòmic i físic, per potenciar l’autonomia del nostres padrins a les seves llars.
 • Treballarem per donar un servei residencial permanent, perquè tots els ciutadans puguin continuar vivint a Canillo un cop ja no disposin d’autonomia pròpia.
 • Fomentarem la participació de la gent gran a la vida pública amb trobades periòdiques, activitats, xerrades i tallers…
 • Treballarem per fer una parròquia més accessible a les persones grans.
 • Farem una prova pilot sobre la base del consum d’aigua de les persones grans que viuen soles, per detectar situacions d’emergència i de riscos personals.
 • Treballarem per crear un entorn accessible i inclusiu als llocs públics per a totes les persones amb discapacitats, amb retolacions i senyalitzacions, eliminació de barres arquitectòniques, etc.
 • Prioritzarem els tràmits per a les persones amb discapacitats.
 • Impulsarem tallers específics per a les persones amb discapacitats, com ara els relacionats amb l’aproximació a la natura i les experiències sensorials.
 • Treballarem conjuntament amb el Govern per trobar solucions a la manca d’habitatges per a residents i per a temporers.
 • Estudiarem la possibilitat de promoure la rehabilitació d’edificis sense ús o inacabats per convertir-los en habitatges.
 • Treballarem amb les entitats públiques per identificar tots els pisos buits i incen-tivar-ne l’ús per a lloguer.
 • Ampliarem els punts de càrrega per a cotxes elèctrics.
 • Posarem panells informatius electrònics amb informació de les activitats, esdeveniments, imatges en directe i informació general de la parròquia.
 • Estudiarem l’oportunitat que el Centre de Salut obri tots els dies de la setmana.
 • Estudiarem la creació d’un centre d’interpretació sobre el canvi climàtic i la neu.
 • Promourem unes jornades gastronòmiques locals pròpies.
 • Impulsarem esdeveniments i temàtiques culturals, científiques i socials (xerrades, seminaris, trobades…) als centres de la parròquia (Palau de Gel, Espai Galobardes, Museu de la Moto).
 • Continuarem impulsant la Canillo’s Band Tocant com a activitat de cohesió cultural i social dels joves.
 • Continuarem impulsant el cicle de Cambra Romànica com a referent de la música de cambra i posant en valor les esglésies de Canillo.
 • Promourem i ampliarem l’oferta i els cursos, com els tallers de pedra seca, cursos d’artesania, etc.
 • Fomentarem l’ús del català creant un centre de formació de català.
 • Proposarem uns espais per a les persones que desenvolupin activitats culturals i artístiques (grups musicals, artistes plàstics, etc.), i on puguin exposar les seves obres i desenvolupar la seva creativitat.
 • Fomentarem l’emprenedoria social que se centra a abordar problemes socials, ambientals o comunitaris a través de solucions innovadores i sostenibles.
 • Per exposar les obres d’art i maquetes fetes per persones de la parròquia, habilitarem la primera planta de Cal Federico com a sala d’exposicions i alhora per donar a conèixer el molí dels anys 1940 ubicat en aquesta casa.
 • Consolidarem el festival Canillo Escènic Art.
 • Dotarem el terreny del Càmping Pla, adquirit recentment pel Comú, d’activitats i usos que aportin valor a la parròquia, com ara nous serveis socials, culturals, lúdics i turístics, que sens dubte revertiran també en la qualitat de vida i el benestar de tots els ciutadans. I, d’entrada, hi ubicarem les places d’aparcament que es perdran properament de l’aparcament dels Refugis.

CANILLO, UNA PARRÒQUIA QUE APOSTA PEL CREIXEMENT SOSTENIBLE I PER LA PROTECCIÓ DEL SEU TERRITORI

La darrera revisió del Pla d’urbanisme va marcar la pauta cap a un creixement sostenible i ha estat un exemple a seguir per altres parròquies. Aquesta visió i anticipació va ser un encert, i encara es palesa més davant dels riscos climatològics que poden comprometre els recursos essencials, com els hídrics. Per això, un cop es disposi dels estudis de capacitat de càrrega que pot suportar la nostra parròquia, vetllarem perquè el creixement no perjudiqui l’abastiment de la població amb els recursos naturals existents i respecti la sostenibilitat social i mediambiental.

La parròquia de Canillo, també la més gran d’Andorra, representa el 25% del territori del país. Els pobles, els prats, les valls, els boscos, les pastures, els rius, els estanys i el domini esquiable configuren un ecosistema i un paisatge, on l’activitat humana i econòmica conviuen amb el nostre patrimoni natural.

PROTECCIÓ DEL TERRITORI
URBANISME
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I GESTIÓ FORESTAL
AGRICULTURA
GESTIÓ DE L'AIGUA
GESTIÓ DE RESIDUS I AIGÜES RESIDUALS
SEGURETAT I ALTRES SERVEIS
CAMINS, VIES DE COMUNICACIÓ I TORRENTS
MOBILITAT I TRANSPORTS
EMBELLIMENT I ESPAIS PÚBLICS
APARCAMENTS
 • D’acord amb l’estratègia nacional de protegir el 30% del territori andorrà, estudiarem la possibilitat de crear un parc natural de gestió comunal per conservar el medi natural, la biodiversitat i el paisatge, i posar en valor la riquesa del territori de la parròquia.
 • Continuarem treballant per mantenir les nostres valls, amb les mesures de conservació necessàries, compatibles amb l’activitat turística i agrícola.
 • Adaptarem el Pla d’urbanisme segons els resultats de l’estudi de capacitat de càrrega de la parròquia de Canillo.
 • Estudiarem la possibilitat de realitzar el vial de Sella previst en el Pla d’urbanisme per contribuir a millorar la mobilitat dins el poble de Canillo.
 • Precisarem els criteris constructius de les bordes i construccions a les valls, per assegurar una imatge i una tipologia homogènies i pròpies del seu entorn.
 • Incentivarem la restauració de les bordes en ruïnes, com per exemple a l’Armiana.
 • Posarem en marxa el projecte ambiciós d’una planta d’energia verda amb biomassa a l’edifici de Perecaus, per distribuir calor als edificis públics del poble de Canillo i, eventualment, a edificis privats, sobre la base dels recursos forestals disponibles.
 • Farem una gestió activa dels boscos de la parròquia per optimitzar el seu estat de salut, contribuir a la seva protecció davant dels riscos d’incendis i utilitzar els recursos que generin per a un ús d’energia renovable.
 • Estudiarem la possibilitat de crear una comunitat energètica amb la participació ciutadana amb energia fotovoltaica, hidroelèctrica, etc.
 • Potenciarem el transport públic comunal.
 • Continuarem el canvi d’il·luminació pública fins aconseguir el 100% de lluminàries amb LED.
 • Treballarem, en coordinació amb el Govern, per la construcció del parc eòlic del Maià, que ens ha de proporcionar més sobirania energètica i assolir així el 30% de la producció energètica nacional el 2030.
 • Fruit de l’estudi i l’anàlisi del sector agrícola i ramader de la parròquia de Canillo, que s’està duent a terme conjuntament amb la Cambra d’Agricultura de l’Arieja, treballarem per executar les accions proposades conjuntament amb el sector agrícola i ramader, per modernitzar les explotacions i per assegurar-ne la continuïtat.
 • Ajudarem i incentivarem els ramats de bestiar menut, pel seu rol essencial sobre el territori.
 • Per valorar comercialment els productes conreats i elaborats a la parròquia, habilitarem la planta baixa de Cal Federico per crear un espai per a la comercialització d’aquests productes.
 • Instal·larem passos canadencs, perquè no baixi el bestiar a les valls, i afeuradors en alguns punts de l’estació.
 • Per fomentar el manteniment del paisatge agrícola de les valls, atorgarem ajuts per a la refacció de parets de pedra seca, per al manteniment de les segles, de les ribes i per al dall de les vores dels prats.
 • Estudiarem mecanismes de suport per a la substitució temporal dels ramaders en cas que, puntualment, no puguin conduir el bestiar.
 • Analitzarem la instal·lació de cabanes ramaderes heliportables, que siguin utilitzables a l’estiu, per garantir un bon seguiment dels ramats.
 • Revisarem els requisits constructius de les noves instal·lacions agrícoles i ramaderes per facilitar-ne la construcció.
 • Basant-nos en l’estudi de la capacitat de càrrega i en els estudis hidrogeològics, estudiarem una possible ampliació dels sistemes de captació d’aigua per assegurar-ne l’aprovisionament.
 • Implantarem mesures per millorar la detecció de les filtracions i fuites d’aigua de la xarxa d’aigua comunal.
 • Acabarem la instal·lació de la xarxa d’aigua comunal a Prats i a Incles.
 • Conjuntament amb el Govern, fomentarem i treballarem per les 4 R: reduir, reutilitzar, reciclar i repensar.
 • Controlarem els punts de recollida de residus amb una prova de sensors de capacitat als contenidors i amb avisos per millorar l’eficàcia de la gestió de residus amb recollides suplementàries i selectives, si cal.
 • Fomentarem la recollida de la fracció orgànica dels residus.
 • Fomentarem que els grans productors de residus s’impliquin en l’autogestió dels residus que generen.
 • Finalitzarem la conducció de les aigües residuals cap al col·lector general.
 • Continuarem la separació d’aigües pluvials i residuals en els nuclis amb més mancances, com el Tarter, amb un sistema de participació financera públic i privat.
 • Valorarem la construcció d’un nou edifici de serveis a la parcel·la comunal del Forn de Calc.
 • Ampliarem la xarxa de càmeres de vigilància a la parròquia per garantir i mantenir la seguretat de tots els ciutadans.
 • Millorarem l’acollida, la seguretat i el manteniment de l’edifici Perecaus.
 • Farem el repertori dels camins de la parròquia i els integrarem als mapes de Govern.
 • Millorarem i senyalitzarem els camins, com per exemple el camí ral de Soldeu a Envalira, el camí de la borda de Molné, el camí de Prats a Meritxell, etc.
 • Continuarem les proteccions de la carretera de Montaup i sanejarem el voral de la carretera.
 • Impulsarem un camí circular per connectar Canillo, Prats, Meritxell, Racons i Sella, i alhora habilitar per als vianants un nou accés al cementiri nou.
 • Negociarem amb els propietaris per possibilitar un punt girador al final del carrer de les Terres a Soldeu.
 • Repararem els ponts de Regí, del Riberal i de Capigol a Envalira.
 • Continuarem i acabarem els eixamples de l’Aldosa, Prats i Meritxell.
 • Conjuntament amb el Govern, proposarem actuacions per revitalitzar la zona del riu a l’alçada de la capella de Santa Creu, sense alterar-ne el valor natural.
 • Conjuntament amb el Govern, adequarem la zona de la cascada de Moles, perquè recuperi el seu atractiu i permeti alhora les visites dels ciutadans i turistes.
 • Treballarem amb Govern per un carril bici a la CG2 en tots els llocs on sigui possible.
 • Estudiarem amb Govern la creació d’una parada d’autobús a Molleres en sentit sud.
 • Treballarem conjuntament amb el Govern per millorar el servei de transport públic, amb el reforç de les línies pels que fa a freqüències i horaris, per evitar la saturació actual en determinades hores, així com una línia directa entre Canillo i Andorra la Vella.
 • Embellirem les rotondes amb elements de la cultura i de la identitat de la parròquia, tot donant continuïtat a la proposta sorgida del Consell d’infants.
 • Arranjarem i ampliarem les voreres dels pobles i impulsarem amb el Govern la continuïtat de les voreres entre Canillo i Soldeu en tots els trams on sigui possible.
 • Unificarem els criteris estètics de les terrasses i la seva rotulació.
 • Renovarem i embellirem la plaça de Montaup amb un projecte de participació ciutadana.
 • Continuarem invertint en l’embelliment dels pobles i fomentarem les zones verdes i de passeig, per fer uns pobles més amables per als seus veïns.
 • Facilitarem la utilització dels aparcaments comunals amb targetes de prepagament utilitzables a tots els aparcaments de la parròquia.
 • Estudiarem la possibilitat de cobrir l’última planta de l’aparcament vertical de Ransol.
 • Habilitarem una nova zona d’aparcament al Càmping Pla per recuperar la pèrdua de les places d’aparcament dels Refugis.

CANILLO, UNA PARRÒQUIA TURÍSTICA DE MODA

El sector turístic genera l’activitat econòmica més important de la parròquia de Canillo. Les tres portes de la parròquia (Canillo, el Tarter i Soldeu) que donen accés al domini de Grandvalira donen la benvinguda a milions de visitants cada any durant la temporada d’esquí, amb una oferta cada cop més àmplia i diversificada. L’aposta per la desestacionalització de les activitats d’hivern, amb la creació de productes d’estiu com el mirador del Roc del Quer i el Pont Tibetà a la Vall del Riu, han permès un salt qualitatiu molt important en l’oferta turística de la parròquia. Més de 150.000 persones visiten cada any aquestes dues atraccions i han posicionat Canillo al mapa de les activitats d’estiu per als nostres visitants, tot convertint-la en un destí de moda i alimentant el nostre teixit comercial i hoteler.

L’èxit d’aquesta aposta demostra també el nostre potencial en el producte d’estiu. El nostre repte serà consolidar l’oferta d’estiu i fora de temporada d’hivern, amb noves activitats turístiques i culturals, respectuoses amb l’entorn natural.

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
NOUS ATRACTIUS TURÍSTICS
 • Estudiarem la creació d’espais per a la comunitat emprenedora digital, per oferir-los un lloc col·lectiu on compartir i desenvolupar la seva activitat.
 • Promourem un servei de guies de muntanya connectat amb l’Oficina de Turisme.
 • Continuarem ajudant els nous emprenedors amb la bonificació de l’impost de radicació d’activitats.
 • Potenciarem la col·laboració i les sinergies entre els comerciants de la parròquia, com per exemple la proposta d’ofertes creuades.
 • Instal·larem panells informatius amb imatges i informació rellevant de la parròquia.
 • Ampliarem la informació de les places lliures als aparcaments per donar un millor servei als seus usuaris.
 • Remodelarem els punts d’informació i les casetes d’informació i turisme per donar un millor servei i crear una imatge homogènia.
 • Potenciarem la marca Canillo per a millorar la comunicació i la imatge de la parròquia, i crearem el domini internet “.canillo”.
 • Crearem un nou lloc web del Comú per a la promoció turística i per a les activitats culturals de la parròquia.
 • Estudiarem una alternativa al transport per autobús per accedir al Pont tibetà, per reduir el trànsit i les emissions de gasos contaminants.
 • Ampliarem l’oferta turística i cultural a l’estiu de Soldeu, utilitzant la plataforma, i al Tarter, utilitzant l’aparcament, per dur-hi a terme activitats, espectacles i atraccions a l’aire lliure.
 • Per impulsar activitats d’estiu a Soldeu, estudiarem el projecte d’una tirolina amb corbes dins el bosc, que baixi del pla d’Espiolets fins al poble de Soldeu.
 • Promourem una oferta de circuits per a bicicletes elèctriques (e-bikes) aprofitant els camins i les pistes existents, i com a base al Tarter.
 • Promourem els productes d’estiu com el Pont Tibetà i el mirador del Roc del Quer, i complementarem l’oferta amb noves activitats, com el salt al buit des del mateix pont.
 • Posarem en funcionament el nou parc aquàtic del Palau de Gel i les noves atraccions exteriors, per crear una nova oferta i un nou atractiu turístic al poble de Canillo.
 • Estudiarem amb ENSISA el projecte d’il·luminar la pista Avet, la Bosc Fosc i l’Àliga amb el doble objectiu de tenir producte turístic nocturn i disposar d’un estadi on els clubs i la FAE puguin entrenar a les tardes i vespres.
 • Estudiarem la creació d’un circuit d’esquí de fons a la zona del Tarter.
 • Analitzarem una nova activitat de recorregut nocturn multimèdia, com s’ha fet a altres destins turístics de neu.
 • Continuarem apostant per posicionar el domini esquiable i la parròquia de Canillo a la primera línia de les copes del món.

CANILLO, UNA CASA COMUNA EFICIENT I SOLVENT AL SERVEI DELS CIUTADANS

La sostenibilitat mediambiental, econòmica i social passa sens dubte per continuar amb el rigor en la gestió de la cosa pública, el creixement professional dels treballadors i l’optimització dels recursos públics. Una casa comuna endreçada i solvent és la millor garantia d’una parròquia pròspera.

La bona gestió financera del Comú els darrers anys ha permès situar l’endeutament en un 30% dels ingressos (la Llei estableix un màxim del 200%), fet que garanteix poder treballar amb tranquil·litat per afrontar nous projectes i noves inversions sense malmetre la capacitat financera del Comú. Així, per als propers 4 anys, en un escenari prudent, la capacitat d’inversió del Comú serà d’uns 20 milions d’euros per poder realitzar obres i noves infraestructures per a serveis comunals.

FINANCES PÚBLIQUES
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I TRÀMITS
 • Continuarem dotant amb el 3% dels ingressos el fons de reserva instaurat el 2016, per poder fer front a situacions imprevistes de força major (com per exemple les despeses relacionades amb la COVID).
 • Tenim com a objectiu deixar unes finances públiques solvents i sanejades, tal com haureà llegat l’equip comunal actual.
 • Vetllarem per continuar incrementant els ingressos propis del Comú, que els últims anys han augmentat gràcies al creixement de la població i a la recaptació per les noves activitats, com el Pont Tibetà.»

 • Actualitzarem el lloc web per fer més eficients i completes la informació i la comunicació dels serveis i tràmits comunals.
 • Impulsarem la comunicació digital amb nous canals entre l’Administració i els administrats, com les newsletters.
 • Continuarem les reunions periòdiques amb els pobles i veïnats.
 • Invertirem en noves eines tecnològiques per fer més eficient la gestió administrativa i els tràmits comunals.
 • Crearem el portal del ciutadà, on es podrà consultar l’estat dels tràmits, així com les notificacions oficials.
 • Impulsarem la plataforma de contractació pública d’acord amb la nova llei.
 • Fomentarem l’ús dels tràmits interns i dels arxius digitals, amb l’objectiu d’eliminar la utilització del paper.
 • Ampliarem els sistemes de seguretat cibernètica per garantir la seguretat dels arxius digitals i el funcionament operatiu de la corporació.