Seleccionar página

Ciutadanes i ciutadans d’Encamp i el Pas de la Casa

Us fem arribar aquesta salutació en nom de totes les persones que formem part d’aquesta candidatura. Liderem un equip plural, dinàmic, preparat i entregat per treballar al servei de la parròquia i de totes les seves ciutadanes i els seus ciutadans, sense excepcions. Formem un equip que combina experiència i noves idees. Volem encarar els reptes d’aquests propers quatre anys amb entusiasme i plena dedicació. La proximitat amb la ciutadania ens portarà a actuar sempre amb sentit comú, seny i responsabilitat.

Som plenament conscients de les dificultats que cal afrontar en cada moment i aquesta consciència ens portarà a estar sempre al vostre costat desenvolupant totes les accions necessàries perquè totes les famílies de la nostra parròquia tinguin una millor qualitat de vida en tots els àmbits, però especialment pel que fa a l’habitatge.

Encamp està esdevenint una parròquia residencial de qualitat en tots els sentits. Volem oferir uns serveis d’excel·lència en l’àmbit social, esportiu i cultural per a tothom. Seguirem treballant en la modernització i l’adequació dels espais públics com l’avinguda de Joan Martí, els parcs, les voravies i les infraestructures comunals, tant d’Encamp com del Pas de la Casa, per poder disposar d’entorns agradables i sostenibles per a tots els residents de la parròquia.

Ens agrada ser a prop de les persones i, sobretot, escoltar totes les veïnes i els veïns que formem Encamp i el Pas de la Casa, i per això necessitem el vostre suport. Som un equip que, com vosaltres, estimem i vivim la parròquia.

Per tal d’assolir tots els objectius que trobareu al nostre programa electoral necessitem que ens feu costat. No tingueu cap dubte que, per part nostra i com hem fet fins ara, hi posarem tots els esforços i tota la il·lusió.

Laura Mas i Xavier Fernàndez

ACCIONS REALITZADES A ENCAMP DURANT L’ANTERIOR MANDAT

Els comuns són les institucions més antigues i ara més pròximes als ciutadans. És per aquest motiu que hem estat al costat de la ciutadania, durant i després de la pandèmia de la Covid, amb l’aprovació d’un conjunt d’ajudes per preservar els llocs de treball i el teixit econòmic, i amb l’atorgament de prestacions socials per valor de 2,3 milions d’euros durant l’any 2020.

GESTIO COMUNAL
INSTITUCIÓ
HABITATGE
FINANCES
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
ECONOMIA I TURISME
URBANISME, INFRAESTRUCTURES I NOUS PROJECTES
ÀMBIT SOCIAL
POLÍTIQUES SOCIALS
INFÀNCIA
GENT GRAN
CULTURA
JOVENTUT
ESPORTS
MEDI AMBIENT
AIGUA
EL PAS DE LA CASA

L’Administració pública i en aquest cas el Comú ha de ser una institució exemplar pel que fa a la comunicació amb les ciutadanes i els ciutadans, posant a disposició els millors canals de comunicació. Hem d’estar a l’avantguarda de l’última tecnologia i hem de facilitar al màxim possible la comunicació i la realització dels tràmits en favor de l’administrat.

 • Serem curosos i rigorosos en la gestió de les finances comunals com ho hem estat fins ara.
 • Seguirem treballant per fomentar els tràmits en línia per seguir avançant cap a una administració 100% electrònica, àgil i simplificada. Actualment el Comú disposa de 90 tràmits en línia.
 • Desenvoluparem el Pla d’igualtat dissenyat aquest mandat.
 • Executarem el Pla de formació aprovat recentment i desenvoluparem la carrera professional dels treballadors comunals.
 • Desenvoluparem el Pla de mobilitat sostenible aprovat aquest mandat.
 • Mantindrem les campanyes d’higiene i civisme destinades a les mascotes i també col·laborarem activament amb les associacions i protectores d’animals que vetllen pel benestar d’aquells animals que viuen en colònies als nostres carrers.
 • Mantindrem la figura dels agents de control d’animals de companyia i el programa d’ADN caní per controlar als propietaris incívics.
 • Continuarem ampliant els pipicans a les zones residencials.
 • Millorarem la recollida i el triatge de residus i seguirem embellint les zones i els tancats dedicats a la recollida d’escombraries, tot fent especial atenció a la recollida de trastos.
 • Mantindrem el nostre objectiu de repoblació de la vegetació a la parròquia des d’una visió pensada a llarg termini per adaptar-la a les noves circumstàncies climàtiques. En aquest sentit, es pretén buscar noves estratègies per a l’educació mediambiental dirigides als nostres ciutadans per conscienciar-los de la necessitat de preservar la nostra flora i la nostra fauna.

El Comú d’Encamp, aquest darrer mandat, s’ha caracteritzat per la seva transparència en tots els àmbits i projectes que ha dut a terme, per això treballarem per potenciar encara més la participació ciutadana i continuarem sent proactius envers la ciutadania pel que fa la comunicació de tot el que estigui relacionat amb el funcionament de la parròquia.

 • Ens comprometem a seguir apropant les accions de l’Administració a la ciutadania a través de reunions de poble i trobades digitals. Mantindrem el butlletí setmanal, les xarxes socials i potenciarem el nou canal de comunicació institucional del WhatsApp.
 • Crearem un pressupost participatiu, tant a Encamp com al Pas de la Casa, per a diferents projectes que puguin sorgir entre les veïnes i els veïns de la parròquia.

Som plenament conscients de les dificultats que viu el país pel que fa a l’habitatge i per aquesta raó actuarem amb fermesa per donar solucions a curt, mitjà i llarg termini amb la voluntat que les accions tinguin un impacte envers les famílies que viuim a la nostra parròquia.

 • Crearem un punt d’informació en matèria d’habitatge on la ciutadania trobi respostes i assessorament actualitzat sobre la legislació i situació actual del mercat.
 • Tenint en compte que el Comú no disposa d’un inventari detallat dels habitatges de la parròquia, en farem un catàleg detallat per conèixer amb exactitud la situació real del mercat.
 • Crearem una partida pressupostària d’ajudes socials per a l’habitatge per ajudar a totes aquelles famílies per a qui, malgrat l’ajuda de Govern, el preu del lloguer els sigui superior al 40% dels ingressos familiars.
 • Seguirem bonificant en un 90% l’impost sobre la construcció de nous habitatges per augmentar el parc d’habitatge de lloguer.
 • Continuarem amb la bonificació del 50% de la cessió econòmica per incentivar la construcció d’habitatges de lloguer.
 • Posarem a disposició un terreny comunal per incentivar la col·laboració público-privada per a la construcció d’habitatges de lloguer accessible.

Des del 2004, l’actual mandat és el que més pressupost ha dedicat a les inversions a la parròquia, amb un total de 35,6 M€, tots executats en aquests quatre anys. El Comú se situa actualment amb un deute de 17,7 M€, que representa un 63,41% de la ràtio d’endeutament (el màxim permès per llei és del 200%). Això és un clar indicador de la responsabilitat i la sensibilitat de la gestió de les finances comunals que ha dut a terme UP des que està al capdavant del Comú i demostra una gestió acurada i prudent de la institució comunal.

Un cop adjudicada la nova concessió del domini esquiable amb totes les millores que comporta, treballarem per seguir potenciant el sector de la neu i, a la vegada, seguirem creant productes per desestacionalitzar el turisme i aportar així nous esdeveniments i activitats que creïn riquesa a la parròquia.

L’acció comunal ha d’anar de la mà del sector privat i amb la nostra aportació i el savoir faire del sector hoteler, comerciant i restaurador de la nostra parròquia seguirem avançant en la millora del nostre model econòmic. Consolidarem Encamp com a parròquia residencial de qualitat.

 • Continuarem treballant per consolidar Encamp i el Pas de la Casa com a destinació de turisme esportiu i de muntanya tot fomentant les estades, tant de primer nivell com de base els 365 dies. Elaborarem accions i col·laboracions publicoprivades per al seu desenvolupament.

 • Mitjançant un nou pla de màrqueting, modernitzarem i actualitzarem els canals de promoció intensificant les campanyes segmentades per regions com la del sud de França.

 • Incentivarem la renovació i la modernització de les zones comunes dels establiments turístics mitjançant ajudes destinades al sector.

 • Realitzarem acompanyaments en les formacions continuades de les empreses amb les píndoles formatives i també amb accessos a formacions en línia per millorar la qualitat dels seus serveis i les competències dels seus recursos humans.

 • Continuarem analitzant la viabilitat del desenvolupament de la zona de les Pardines com un atractiu turístic sostenible i de natura per reforçar l’entorn d’interès del llac d’Engolasters. Amb l’execució d’aquest projecte ens comprometem a preservar el nostre patrimoni natural del camí de les Pardines i conservar aquest indret com una zona de tranquil·litat, natura i esport per a la ciutadania.

 • Amb accions com les jornades gastronòmiques, el FesTapa o la Festa de la Multicultura del Pas de la Casa, posarem en valor la gastronomia de la parròquia fusionant les diferents cultures i nacionalitats que formen la nostra parròquia.

 • Impulsarem el teixit associatiu i, en consens amb el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa i amb la predisposició del Comú, treballarem per donar viabilitat i continuïtat a l’Associació d’Empreses d’Encamp i per desenvolupar noves accions publicoprivades.

 • Dinamitzarem la vida comercial i social de la parròquia amb accions com l’Enfira’t, mercats o esdeveniments culturals i esportius de gran format.

Una parròquia atractiva passa per una renovació constant, una millora i creació de nous serveis i infraestructures pensades per a la seva ciutadania i els seus visitants. Per això apostem fermament per inversions que millorin la visió paisatgística del nostre entorn i que facilitin el dia a dia a tota la ciutadania.

 • Renovarem la plaça dels Arínsols perquè esdevingui un punt neuràlgic més de la parròquia i que a la vegada pugui acollir diferents esdeveniments.
 • Fomentarem la creació de noves places d’aparcament al centre de la parròquia mitjançant la col·laboració amb els agents privats. Posarem en marxa una nova APP d’aparcaments que simplificarà la gestió dels diferents abonaments i els descomptes per als residents.
 • Continuarem amb la remodelació de nous trams de l’avinguda de Joan Martí actuant sobre tots els punts negres que s’hi puguin trobar.
 • Impulsarem un nou pla d’embelliment 2024-2027 de remodelació de voravies, rotondes, punts de recollida d’escombraries, zones enjardinades, etc.
 • Continuarem amb la renovació de totes les voravies de la parròquia posant un èmfasi especial en les zones de La Bartra i Valira Nova.
 • Renovarem les parades d’autobús de la línia nacional amb la instal·lació de marquesines que incorporen tòtems interactius que permetin comunicar notícies, l’agenda de la parròquia i els temps d’espera de les diferents línies, amb la col·laboració de Govern i FEDA.

Som un equip amb una sensibilitat especial per les polítiques socials i per això governarem sempre en favor del benestar de totes les ciutadanes i tots els ciutadans.

Des del Comú volem millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania, però amb una atenció especial als infants, els joves i la gent gran. Vetllarem per seguir millorant les prestacions socials, per ajudar a qui ho necessiti i congelarem els preus públics destinats als àmbits socials i als serveis que ajuden a la conciliació laboral i familiar.

Estarem al costat dels més petits de la parròquia i dibuixarem el millor futur per a ells assegurant-nos que, tant a Encamp com al Pas de la Casa, tinguin sempre els seus espais.

 • Donarem continuïtat al mètode educatiu d’escola creativa que hem implementat aquest mandat a les escoles bressol i seguirem apropant les nostres tradicions i festivitats als més menuts de la parròquia.
 • Seguirem treballant en la inversió i la millora de les nostres escoles bressol i assegurarem la continuïtat dels plans de formació de les educadores i els educadors que reverteixen directament en el creixement dels nostres infants.

A la nostra gent gran és a qui hem d’agrair l’Encamp d’avui i per això seguirem al seu costat amb el desig de satisfer les seves demandes i les seves necessitats per millorar la seva qualitat de vida.

 • Construirem un nou casal per a la gent gran, de més de 1.600 m2, que serà centre de dia amb tots els recursos i activitats necessàries per vetllar pel seu benestar. Aprofitarem la nova infraestructura per ubicar-hi tots els serveis i activitats que actualment es fan a La Valireta.
 • Ampliarem el programa de lleure per a la gent gran a través de la creació de nous tallers i noves activitats aprofitant les noves instal·lacions.
 • Bonificarem en un 90% l’impost sobre la construcció de residències d’iniciativa privada amb concertació pública per assegurar que la gent gran continuï vivint a Encamp.

Perquè apostem pel patrimoni i per una cultura per a tots, seguirem treballant en la programació d’activitats obertes i pensades per a tothom, incidint en la feina transversal amb altres departaments del Comú per millorar l’estratègia de la política cultural a la nostra parròquia.

 • Estudiarem la possibilitat de fer avançar el Festival de Titelles perquè incorpori tallers per a escolars i esdevingui un punt de trobada de professionals i un atractiu turístic per a la parròquia.
 • Potenciarem el projecte La Llançadora, transversalment amb Joventut, per convertir-lo en un referent nacional de creació multidisciplinària per als joves
  creadors de casa nostra.
 • Treballarem perquè els esdeveniments turístics i esportius que s’organitzin a la parròquia integrin en el programa algun projecte dels nostres creadors.
 • Reforçarem el coneixement del nostre patrimoni a través de la creació de continguts pedagògics adreçats als més menuts sobre la nostra cultura popular i tradicional.
 • Treballarem per enfortir les relacions entre les escoles de la parròquia i la nostra acció cultural per aprofundir en l’adquisició dels hàbits culturals a través de la creació d’un projecte art-cultura-escola.
 • Seguirem reforçant les actuacions de foment de la lectura a través de la programació d’activitats a les biblioteques del Pas de la Casa i Encamp.
 • Donarem continuïtat al Concurs d’escultures de neu del Pas de la Casa.
 • Seguirem potenciant els nostres artistes i el nostre patrimoni cultural a través del projecte Encamp en clau de llum.
 • Mantindrem el programa de subvencions culturals per al teixit artístic i associatiude la nostra parròquia.
 • Donarem continuïtat a la Ruta dels orris, promovent el seu embelliment i la seva importància, tant a nivell mediambiental com cultural.

Escoltarem les reivindicacions del jovent de la parròquia i estarem atents al seu desenvolupament social, ajudant-los i acompanyant-los, guiant-los en el seu camí cap a un futur millor i contribuint en la millora del seu dia a dia.

 • Promourem les xerrades i la interacció amb els adolescents per donar visibilitat a les problemàtiques socials d’addiccions i de salut mental. Reforçarem la figura de l’educador de carrer perquè estigui en contacte permanent amb les associacions que treballen en aquest àmbit.
 • Desenvoluparem accions i esdeveniments exclusius per als joves de 12 a 18 anys. Després de l’èxit del Consell d’Infants, crearem un consell de joves que comptarà amb el seu propi pressupost anual.
 • Continuarem apropant els centres educatius al món del reciclatge i del medi ambient a través de xerrades i tallers.

Estem posicionats a escala nacional i internacional com a destinació esportiva i acompanyem des de ben petits els esportistes de la nostra
parròquia, per això ens comprometem a seguir posant en valor el nostre patrimoni esportiu i que es mantingui com un referent europeu.

 • Continuarem invertint, adequant i modernitzant els dos centres esportius de la parròquia, tot i les millores realitzades ja en aquestes instal·lacions esportives.
 • Seguirem invertint a les instal·lacions esportives de Prada de Moles, entre altres coses, per cobrir la graderia.
 • Consolidarem Encamp i el Pas de la casa com a destinació de turisme esportiu i de muntanya, fomentant les estades, desenvolupant accions i col·laboracions publicoprivades i acollint noves instal·lacions esportives, com el pàdel, o altres d’iniciativa privada que no estan establertes a la parròquia.
 • Remodelarem tota la planta baixa del Complex Esportiu, inclosa la recepció, tan bon punt el Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent s’ubiquin al nou parc de l’Ossa.
 • Crearem una gala bianual de l’esport encampadà, per reconèixer el talent i l’esforç dels esportistes, clubs i associacions de la parròquia.
 • Mantindrem el reglament de subvencions per seguir fomentant i acompanyant la pràctica esportiva.

L’embelliment i la millora dels serveis i les instal·lacions de la nostra parròquia passa per tenir uns nuclis urbans endreçats i nets. Per això seguirem treballant amb totes les accions necessàries que ens permetin millorar de forma continuada els nostres espais comuns.

 • Seguirem treballant perquè totes les instal·lacions comunals de la parròquia siguin eficients energèticament per garantir un servei públic de qualitat i sostenible.
 • Aplicarem millores tecnològiques a l’enllumenat públic per seguir reduint el consum energètic i detectar incidències.
 • Impulsarem accions per conscienciar a la ciutadania de la importància de l’explotació de l’agricultura i la ramaderia a la nostra parròquia.
 • Donarem inici a un pla estratègic de manteniment i embelliment dels nostres camins de muntanya. Promourem accions per respectar-los i mantenir-los en bon estat.

L’aigua, el nostre bé més preuat, passa per moments complicats. Tot i que a la nostra parròquia podem garantir àmpliament l’abastament d’aigua potable gràcies a les inversions d’1,4 milions d’euros que hem dut a terme (impermeabilització dels dipòsits, millores de les captacions d’aigua, construcció de la nova ETAP del Pas de la Casa i l’aposta per la telegestió), n’executarem de noves per garantir el subministrament d’aquest bé amb mirada posada al futur.

 

 • Construirem dos nous pous de captació d’aigua per assegurar l’abastament d’aquest recurs natural per al futur.
 • Continuarem treballant en la digitalització de la xarxa d’aigua potable i seguirem implementant la telegestió dels dipòsits i les telelectures digitals dels comptadors per tenir una xarxa 2.0.

Les característiques del Pas de la Casa per la seva ubicació i realitat s’han de traduir en compromisos ferms i accions específiques per a aquesta vila, que són complementàries a les que es recullen per a cada un dels eixos del programa.

Els darrers anys s’ha fet una aposta per millorar equipaments i espais públics, encara n’hi ha de pendents, i per això seguirem impulsant accions de millora que són la demostració d’una voluntat d’inversió permanent i contínua, com la que necessita una vila situada a més de 2.000 m d’altitud.

Un bon exemple és l’acord de la nova concessió del domini esquiable, que conté un projecte d’inversions de prop de 40 milions per als propers deu anys i que es concentren, en gran part, a la vila del Pas de la Casa. Paral·lelament, per als propers quatre anys, també tenim previstes les accions següents:

 

 • Remodelarem l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa en col·laboració amb SAETDE en el marc de la nova concessió del domini esquiable.
 • Iniciarem la segona fase d’embelliment dels entorns de l’església de Sant Pere, per fer de la plaça un lloc de trobada i oci per als veïns de la vila.
 • Impulsarem un nou pla d’embelliment 2024-2027 de remodelació de voravies, rotondes, punts de recollida d’escombraries, jardineres, etc., amb l’objectiu de seguir millorant l’espai públic.
 • Centralitzarem els serveis d’atenció al públic de Tràmits del Comú, Sercensa, Andorra Telecom, Correus i La Poste en un sol edifici adaptat.
 • Transformarem l’antiga escola bressol en un punt de trobada social del Pas del Casa perquè incorpori una zona de lleure infantil coberta i l’Espai Jove.
 • Crearem un nou skate park per donar resposta a les demandes del joves.
 • Reestructurarem el gimnàs per crear una nova zona de cardio fora de la ubicació actual, entre altres millores del Centre Esportiu.
 • Ampliarem i remodelarem la zona de berenadors de l’estany de les Abelletes.
 • Seguirem impulsant les accions de coordinació amb la Taula d’Oci Nocturn i el Consell Econòmic i Social.
 • Donarem suport a la Festa de la Multicultura i a les iniciatives culturals, socials i esportives de la parròquia, com la Travessa del Pas de la Casa.
 • Invertirem en l’abastament de l’aigua potable i el clavegueram fins al cap del Port.
 • Obrirem un nou escenari de col·laboració publicoprivada amb Icònic, el futur centre residencial en altura mèdic esportiu, que suposarà un salt endavant en el reconeixement de la parròquia com a destinació de turisme esportiu.